ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านประชาสุขสันต์ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอ ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับทุกท่าน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสารงานพระราชดำริ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ "แจ้งนักเรียนให้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔" 13 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร (ฉบับที่ ๒) 27 เม.ย. 64
ประกาศ "เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร" 25 เม.ย. 64
ประกาศ "เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔" 25 เม.ย. 64
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 24 เม.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 แบบปกติเป็นแบบออนไลน์ 17 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 16 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน (เดิม) ได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 16 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 21 ม.ค. 63
เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม 22 พ.ย. 62
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
น้ำดื่มโรงเรียน (201/0) 20 ส.ค. 63
น้ำดื่ม มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร (180/0) 20 ส.ค. 63
น้ำดื่ม มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร (182/0) 20 ส.ค. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผู้บริหาร

นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
งานแนะแนว
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
รับเรื่องร้องเรียน