ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9 เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรม ไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดย "นางเมตตา วรรธนะกุล" นักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2560,10:57   อ่าน 217 ครั้ง