ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันโครงการสถานศึกษาปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนลูกพัชรคนเก่งกับการแข่งขันโครงการสถานศึกษาปลอดภัยครับ
โรงเรียนของเราส่งเข้าประกวดทั้ง 5 ประเภท และได้รับรางวัล จำนวน 5 ประเภท 7 รางวัล ดังนี้

1.คลิปสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัยในโรงเรียน 
#ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1
นรและครูที่ปรึกษาคนเก่งได้แก่ ทีม1 เด็กชายธนวัฒน์ อินทรีย์ เด็กชายธีระศัดิ์ ประเสริฐแก้ว ครูครรชิต กอเฮง ครูวัชรพงศ์ ปัญญาเครือ ทีม2 เด็กหญิงพัชรภรณ์ ทองครุฑ เด็กหญิงสุภัสสรา จันทะนาข่า เด็กหญิงนันทิชา สิงหนาค ครูจิรัชยา สุริยะแก่นทรายและครูต๊อกๆ

2.ภาพถ่ายเตือนใจปลอดภัยไว้ก่อน 
#ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1
นรและครูที่ปรึกษาคนเก่งได้แก่ ทีม1เด็กหญิงสุภัสสรา จันทะนาข่า ครูครรชิต กอเฮง ทีม2เด็กหญิงนันทิชา สิงหนาค ครูวรินดา ลอสวัสดิ์

3.Infographic วันแห่งความปลอดภัย 
#ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ 
นรและครูที่ปรึกษาคนเก่งได้แก่ นายนิติพงษ์ บรรยงค์ นายพงศธร บ่อคำเกิด นางสาวสุดารัตน์ เทพโสภา ครูหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่ ครูครรชิต กอเฮง

4.โปรเตอร์วันแห่งความปลอดภัย 
#ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ 
นรและครูที่ปรึกษาคนเก่งได้แก่ นายนครินทร์ พุกสุข นางสาวพรนภา ไชยสงคราม ครูอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว ครูครรชิต

5.TED Talk วันแห่งความปลอดภัย 
#ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ
นรและครูที่ปรึกษาคนเก่งได้แก่ เด็กหญิงพัชรภรณ์ ทองครุฑ ครูครรชิต กอเฮง ครูม่านทอง เจตเขตกิจ

#ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโชคชัย เทพสุริยวงศ์ ฝ่ายบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง อาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
#ขอขอบใจนักเรียนที่น่ารักร่วมกันฝึกซ้อมทนครูดุด่าว่ากล่าวจนเกิดผลสำเร็จอย่างเกินเป้าหมาย

คุณได้ไปต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับเด็กๆ ----> จะเป็นตัวแทนแข่งขันกับแม่ข่ายความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29/6/2562 นี้ ขอเป็นกำลังแรงใจให้พวกเราด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ 

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2562,21:46   อ่าน 56 ครั้ง