ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ครูศุภสิทธิ์ มรกฎ และครูวรวีร์ มรกฎ เข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศพร้อมใบประกาศเกียรติคุณระดับประเทศ ตามโครงการขยายผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียน 1 ใน 58 โรงเรียนทั่วประเทศ มอบรางวัลโดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,13:46   อ่าน 11 ครั้ง