ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.      ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายในพระราชกุศล บริเวณฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.      คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนพร้อมกันบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์

                             - ประธานในพิธี (ผอ.ทวินทร์  อุดมสุข) มาถึงบริเวณสถานที่ประกอบพิธีถวายสักการะ

                             - ประธานในพิธีนำถวายราชสักการะ

                             - ประธานในพิธีกล่าวคำถวายอาลัย

                             - ตัวแทนนักเรียน กล่าวคำถวายอาลัย

                             - ประธานในพิธี นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลง “เล่าสู่ลูกหลานฟัง”

                             - ประธานในพิธี นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”

                             - ผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ แสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัย

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.      - ผู้ปกครอง นักเรียน พร้อมกันบริเวณหอประชุมอเนกประสงค์

- ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครองนักเรียน แนะนำครูบรรจุใหม่ / ครูย้ายมาดำรง 

  ตำแหน่งใหม่

-  ผู้อำนวยการโรงเรียน

-  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      - การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

                             - ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น

                                      - รับทราบพฤติกรรม ความประพฤติของนักเรียน

                                      - การทำความดี ยกย่องชมเชย

                                      - การรับผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙

                                      - การระดับทรัพยากร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 483 ครั้ง