ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประกาศผลการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ชนะเลิศ นายอภิสร ชาวหา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวชุตินันท์ บุตรเพ็ชร 
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุริยา สิงห์ลอ 
ชมเชย ด.ช. นันธิภาค แก้วมาลา
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ เด็กหญิงกัญยารัตน์ จูด้วง
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชาย ไชยประเสริฐ เพ็งสุริยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิง สุจิรา เลียนเพชร
ชมเชย เด็กหญิง รุ่งธิวา สระทอง
ขอบคุณคณะครูและนักเรียนทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เกียรติบัตรและของรางวัลจะจัดส่งให้ทางภายใน วันที่ 4 มีนาคม 2561

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,16:32   อ่าน 2224 ครั้ง