ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % (มส).

ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในแต่ละรายวิชา นั้น บัดนี้ครบกำหนดเวลาเรียนร้อยละ ๘๐ แล้ว โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร จึงขอ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ยื่นคำร้องและดำเนินการแก้ไขขอมีสิทธิ์สอบปลาย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้เรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2558,00:00   อ่าน 989 ครั้ง