ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร ได้จัดงานวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย “สืบสานงามภาษา เชิดชูค่าศาสตร์ศิลป์ไทย” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๙กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐น. ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2559,08:53   อ่าน 451 ครั้ง