ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : My idea
ชื่อนักเรียน : เด็กชาย กิตติศักดิ์ สอนโส / นาย วชิระ จันทร์อ่อน เลขที่ 3
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,09:44   อ่าน 541 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตู้เสื้อผ้าของผม
ชื่อนักเรียน : นาย ยุทธศักดิ์ สุขขิม 4/1 เลขที่ 38
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,09:43   อ่าน 594 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 88 พรรษามหาราช
ชื่อนักเรียน : นางสาว อังคณา เนียมเพราะ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,09:02   อ่าน 550 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โคมไฟวิเศษ
ชื่อนักเรียน : นาย ปรมัตถ์ บุญเกื้อ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,08:44   อ่าน 590 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บ้านของฉัน
ชื่อนักเรียน : นางสาวกัณฐิกา รอดกสิกรรม /นางสาวกันยารัตน์สระทองเทียน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,08:42   อ่าน 544 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบตู้เสื้อผ้า
ชื่อนักเรียน : นางสาว สุวารี สิงห์ลอ / นางสาว สุกันยา ทองคำ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,08:40   อ่าน 764 ครั้ง
ชื่อผลงาน : My profile
ชื่อนักเรียน : นางสาวยุวดี จอกสูงเนิน
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,08:37   อ่าน 616 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประวัติส่วนตัว
ชื่อนักเรียน : ธิติมา ทองยอด
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2559,08:36   อ่าน 3203 ครั้ง